przeszo  binaria  teraz  teoria kabaretu  filozofijki  polemiki  gwna

ramka teoria
 
POJCIA:
   definicja sztuki
   kabaret jest sztuk
   obowizki kabaretu
   pikno, brzydota i realizm
 
OCENA WASNEJ TWRCZOCI:
   teoria wielkoci
   jak wyciga prawd
   czytanie wasnego dziea
   wiara i nadzieja artysty
 
ELEMENTY SZTUKI KABARETOWEJ:  
   warunki konieczne
   imponowanie
   uwodzenie publicznoci
   sztuka rezygnacji
   widz docelowy
   mieszne a dobre
   warsztat a spontaniczno
   tematy w kabarecie
   prowokacje
 
PRZESZKODY I PUAPKI:
   krzywa sukcesu
   puapka nastpnego programu
   nerwice
   wyparcie si patologii
   demokracja w sztuce
   mutacje
   artystyczne wygasanie
 
INNE TEMATY:
   autorytety
   teoria wsppracy
   wsparcie lidera
   ludzie, miejsce, sztandar i reguy   

   teoria w plikach rtf
nowoci toria okno
 
     

DEFINICJA SZTUKI

W trakcie wielogodzinnych dyskusji o Sztuce, rozpatrujc czy pisuar moe by dzieem sztuki, trzeba w kocu ustali co mona uzna za Sztuk, a co nie.

Za Sztuk uznaj oryginalne celowe dziaania twrcy wzbudzajce emocje u odbiorcy z powodw estetycznych.
Nic wicej!

Nie ma wartoci artystycznych dzieo wzbudzajce tylko emocje pozaestetyczne - do takich zaliczybym obrazy przemocy, blunierstwa, deklaracje pogldw - to wszystko jest albo reportaem, albo publicystyk, albo propagand, albo prowokacj.

Oczywicie mona w Sztuce zawrze publicystyk, czy prowokacj, ale o wartoci Sztuki stanowi zawsze sia oddziaywania na emocje zwizane z estetyk.

Bdem jest da od Sztuki wartoci moralnych lub poznawczych. Sztuka jest ponad moralnoci i edukacj. Syszc od krytykw zdanie: "sztuka powinna zmusza do mylenia", "sztuka powinna wychowywa" zaczynam podejrzewa, e szkoa nie zmusia ich do mylenia i teraz maj nadziej nadrobi to przez kontakt ze Sztuk. Prosz, apeluj i dam: odwalcie si od Sztuki! Sami nadrabiajcie braki w edukacji.

Najczystsz ze Sztuk jest Muzyka. Nie przekazuje adnych wartoci oprcz estetycznych (nie uwzgldniam sw czy librett). Oczywicie, zawsze si znajdzie jaki nawiedzony krytyk, ktry w muzyce dopatrzy si czego wicej, ale na szczcie Muzyce to nie przeszkadza. Kady odbiorca i tak ma prawo usysze to co jemu odpowiada.

Inne gatunki maj mniej szczcia i atwo jest przypisa do Dziea wartoci pozaestetyczne. Literatura, Film, Teatr s wiecznie naraone na ataki moralistw, prowokatorw, propagandystw.
Zdarzaj si czsto karykaturalne wytwory ludzi udajcych artystw, i jake czsto chwalone przez wspczesnych krytykw za odwag, za wartoci moralne, za poruszanie uczu... a z estetyk majce niewiele wsplnego.

Na szczcie, na stray Sztuki stoi czas. Kiedy mijaj lata, zmienia si mentalno, zmieniaj si realia - Sztuka trwa, reszta staje si mieciem.

Pojawia si pytanie o wartociowanie Sztuki. Na swj uytek przyjem zaoenie, e o wartoci Sztuki decyduje suma dozna odbiorcw niezalena od zmieniajcych si realiw. Ocena pozostaje szacunkowa i daje jakie szanse wytworom sztuki masowej, ale skoro np. muzyka Disco Polo jest potrzebna tak wielu ludziom, to nie mona uzna, e to jedynie zjawisko socjologiczne. To take artyzm, tyle, e na najniszym poziomie.

P.S. Wypada chyba ucili te powody estetyczne.
Za dziaanie na polu estetyki uznaj harmonizowanie skadnikw sztuki.
Najprociej wyjani na podstawie muzyki: ustawianie skadnikw (czyli dwikw) w harmonijnej kolejnoci (melodia), w harmonijnych zestawieniach (akordy), w hrmonijnym rytmie i w harmonijnych brzmieniach (aranacja).
Inne dziedziny sztuki posuguj si wiksz iloci skadnikw - mog by sowa, moe by emocja, moe by obraz, moe by sytuacja, moe by skojarzenie... itd. I to wszystko naraz tworzy kompozycj estetyczn.
Zadaniem artysty (i te Sztuki) jest skomponowanie tych skadnikw tak, eby wywoa emocje u odbiorcy. Przyjemno, niepokj, wzruszenie...
Jeeli jednak s emocje, ale nie ma kompozycji estetycznej - to prawdopodobnie mamy do czynienia z graniem na uczuciach nie majcym nic wsplnego ze sztuk.


rysunek   


          


      kabaret ADI
      kabaret Potem
      Wytwrnia A'YoY
      klub Gba
      bok
 
   
mona si nie zgodzi:

podpis:
e-mail:
tre:


opinie:

podpis: B.
"Za Sztuke uznaje celowe dziaania Artysty wzbudzajce emocje u odbiorcy z powodw estetycznych."
Czyby Sztuka dyskryminowaa brzydot? Ona przecie tez moe by forma wyrazu. Poza tym powyej jest wspomniane, e ludzie na sile dopatruj si w Sztuce wartoci moralnych, a tyche wartoci powinno w Sztuce nie by (tylko wraenia zmysowe, nic wicej!).
Odwoujc si choby do podstawowych zaoe sztuki antycznej - uczy, wzrusza, zachwyca - mona doj do wniosku, ze prawdziwej Sztuki w antyku nie byo...
To do dziwna teza.

podpis: S.
e-mail: cepelin@aster.pl
Brzydota - jak najbardziej tak - oczywicie brzydota harmonijna (jakkolwiek rozumie harmoni).
A wartoci moralne sztuce nie ujmuj, ale nie one stanowi istot. A wzruszenie, zachwyt - ej! to najczstsze emocje z powodw estetycznych - wic brak sprzecznoci.
Wykluczam jedynie nauczanie - bo to warto doklejona do sztuki.

podpis: Sawek
e-mail: joannaslawomir@wp.pl
Sztuka to intelektualno - emocjonalny stan psychiki, poza ni nie istnieje. Ograniczenie estetyczne jest bdem.
Wicej na stronie http://www.galeriaoczko.go.pl/

podpis: S.
Zajrzaem. Nie zgadzam si.
Emocjonalny stan psychiki jest elementem niezbdnym ale nie wystarczajcym. Intelektualny stan psychiki wcale!
Wymieniony przykad jest:
a. przypadkowy
b. oparty na idiotycznej egzaltacji nawiedzonych odbiorcw sztuki.
I wanie chodzi mi o to aby wykluczy z ram sztuki takie kuriozalne przypadki, a take bekot nawiedzonych artystw popieranych przez nawiedzonych odbiorcw i krytykw sztuki.
Bez celowej (czyli sztucznej) kompozycji estetycznej nie ma Sztuki - kompozycje naturalne (przyroda) nie s sztuk (chocia potrafi by pikne), kompozycje przypadkowe (np. zomowisko lub przypadkowo pozostawiony przedmiot w galerii) nie s sztuk (chocia bywaj ciekawymi kompozycjami).

podpis: a
Disco Polo to artyzm na najniszym poziomie? wg ciebie tak ale wedug masy innych ludzi niekoniecznie.
Wic twoje wywody pseudo naukowe bad socjologiczne s jak najbardziej na najniszym poziomie wg np. mnie :)

podpis: S.
C. Nie mog si nie zgodzi.
Ale dla mnie pozostanie na najniszym poziomie bo niszego nie jestem w stanie sobie wyobrazi.

podpis: m
pogodzi si trzeba e ludzie s rni i maja inne pogldy. Ja i zgadzam si z tekstem, ale tez i nie. wydaje mi si, e trzeba pokazywa wiat taki jaki jest.

podpis: S.
wiat taki jakim jest trzeba pokazywa w publicystyce i w historii.
A w sztuce zawsze musi by to artystyczne przetworzenie.

podpis: marcin k.
e-mail: myszowaty@gmail.com
hmmm... a jesli tworz sztuk, ale nie mam odbiorcy? jest li to wtedy sztuka? a jesli odbiorca nie kuma mojej sztuki? w tej chwili tworze jak sztuk, ale obawiam si reakcji odbiorcy, to mie, ale jesli on jej nie zaakceptuje? jesli strace odbiorce, to czy uprawiam sztuke nadal? odpowiedz brzmi: tak. ale jednak niby odbiorca jest potrzebny. zaptliem si nieco, ale mam pytanie koncowe na rozwinicie dyskusji: czy bez odbiorcy moge uprawia sztuk? czy mog j robi gwnie dla siebie? moja odpowied: moge, bo tak robie na razie. a co inni myl?

podpis: S.
Tworzy moesz bez odbiorcy.
Ale czy to jest sztuka? Okae si dopiero kiedy trafi do odbiorcy.

podpis: jaaa
piszesz o definicji sztuki a wielu rzeczy nie uwzgldniasz "Kiedy mijaj lata, zmienia si mentalno, zmieniaj si realia - Sztuka trwa, reszta staje si mieciem." a tym zdaniem sugerujesz ze za 50 lat to co dla nas bylo sztuka nastpne pokolenia bd nazywa mieciem?! to bzdura!!!
p.s. co nie halo z twoj "definicj sztuki"

podpis: S.
Jeli nastpne pokolenia uznaj to za mieci to to bd mieci! Moesz si burzy ile chcesz. Wiele rzeczy dzi docenianych nie przetrwa prby czasu.

podpis: Kinga M.
e-mail: anorien84@o2.pl
W zwizku z powysz definicj mam do Pana pytanie, ile jest sztuki w skeczu "Golfista"? Wedug mnie sztuk jest dobr sw, ktre nasuwaj na myl skojarzenia. Skojarzenia te jednak w mojej ocenie odbiegaj daleko od sztuki, a tym samym i wymowa caego skeczu.

podpis: S.
W adnym wypadku nie naley si dopatrywa sztuki w Golficie - no chyba, e w oblaniu si sokiem pomidorowym!

podpis: Sedes z Bakelitu
Disco polo jest harmoniczne.

podpis: Robo
e-mail: robofh@wp.pl
Powiedz S. czy - ogldajc obecnie kabarety - nie dochodzisz do wniosku, e Golfista bywa na tym samym poziomie, wicej powiem, czasami lepszy od tego co w tym momencie jest prezentowane w TV i na przegldach? I czy nie znajdujesz tego faktu nieco... hmm... zowieszczym?

podpis: S.
Disco polo muzycznie jest harmoniczne ale i wtrne (C a d G)i do nieskomplikowane. Emocje ktre wywouje s raczej niegbokie. Ale faktycznie co ma ze sztuki (prymitywnej).
Literacko jest zdecydowanie gorzej.

podpis: Wodek
Kto napisa "Smutn piosenk" ? To chyba inspiracja disco polo: "Licie z drzew ju pospadali i odlecieli w dal..." . Dostaem ataku miechu a ona spada z krzesa jak tego suchalimy.

podpis: K
Jak na mj gust to ta definicja sztuki brzmi jak definicja wartoci artystycznych wg. Ingardena. Sztuk jest tak samo pikno jak i brzydota (i nie jest harmonijna lecz dysharmonijna). Kwesti jest jakie emocje wzbudzaj w nas te dziea, ale nie chodzi mi tu o muzyk, ale o co co moemy tylko oglda jak rzeb czy obraz. Co do muzyki disco polo to zgadzam si z S.

podpis: majablanka
wiem, e to stary tekst, ale nie mog si nie wtrci do dyskusji. Stworzenie definicji Sztuki uwaam za rzecz niewykonaln, dlatego szanuj Pana S. za wysok jakociowo prb (i nie tylko za to ;p) Ludzie, ktrzy zarzucaj niekompletno tej definicji, powinni zrozumie, e Sztuka jest czym tak zoonym, e nie moe by zdefiniowana przez jedn osob. Jedyne, co mi w tej definicji nie pasuje, to uycie sowa "Artysta". To sprawia, e wpadamy w ptl definicji...(czyli moja teza o niemonoci zdefiniowania Sztuki staje si blisza prawdy.) I ciekawi mnie, bo przez tego niezdefiniowanego Artyst nie mog do tego doj, czy wedug Pana dziecice obrazki s sztuk, czy nie?

podpis: S.
No ten "Artysta" rzeczywicie powinien by zdefiniowany. (waciwie kade ze sw :))
Zmieniem na "Twrc" - chyba bdzie lepiej.
Dziecice obrazki mog by uznane za sztuk (w myl tej definicji) jeli obrazki maj moc wywoania emocji w szerszej skali ni rodzina i inni bliscy (bo tu emocje maj inne rdo).

podpis: Bishi
e-mail: dptak21@wp.pl
"Ja i zgadzam si z tekstem, ale tez i nie. wydaje mi si, e trzeba pokazywa wiat taki jaki jest."
A jaki jest wiat ? wiat ktry odczuwasz przez zmysy jest obrazem jaki tworzy umys i nie zawsze jest prawdziwy.

podpis: Bishi
A o obrazach i muzyce tworzonych przez komputer, czy mona nazwa je sztuk?

podpis: Kinga
Czyli dziea wspczesne nie mog dzi by uznawane za sztuk, bo nie maj wystarczajco duo odbiorcw ? Przy takim podejciu nic dziwnego, ze artyci nie bd w stanie utrzymywa si ze swojej pracy... Ale za to za sto lat moje wnuki bd musiay wkuwa ich biografie.. I y w bdnym przekonaniu ze zawsze byli na piedestale.
 
podpis: Krzysztof
e-mail: kriss.gold@gmail,com
mam troch inne spojrzenie na sztuk Powiedziabym, e: sztuka jest drog, poszukiwaniem, ktrego celem jest stworzenie dziea sztuki. Tak rozumiejc definicj sztuki mona powiedzie, e kady czowiek podajcy drog sztuki jest artyst, ale nie kady artysta tworzy dziea sztuki, mimo, e wszyscy d do tego samego celu. Wicej na ten temat na moim blogu
 
podpis: joifvoe
e-mail: Oliwia05640@interia.pl
Sztuka to co wicej poniewa pisaam to! do cholery z takim czym jak nie mona znale definicji sztuki.
 
podpis: wielbiciel
e-mail: p.sos@wp.pl
Gratuluj!!! Od ponad stu lat nawet najmdrzejsi ludzie nie mog zdefiniowa sztuki a Panu si udao. Naley si Panu ogromny pomnik wzniesiony w centrum wiata... tylko gdzie to, do cholery, jest?
 
podpis: S.
e-mail: ...
Centrum wiata? U mnie. Ale ogromny si nie zmieci. Taki malutki tylko...SandraHalRS
 
podpis: donnaominga@mail.ru
e-mail: 23:15 18-05-2017
RicardofenSG
 
podpis: aaaaa02@gmail.com
e-mail: 11:54 20-05-2017
6;카톡:come99/온라인바카라 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
바카라사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99/온라인바카라 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
바카라사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99/온라인바카라 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
바카라사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99/온라인바카라 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
 
podpis: RicardofenSG
e-mail: aaaaa02@gmail.com
메이저사이총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방 실시간양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
 
podpis: AlbinaNabCJ
e-mail: savadry@gmail.com
very informative. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time. I am dealing with many of these issues as well..
 
podpis: AllenOrestRF
e-mail: aaaa03@gmail.com
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
 
podpis: GregorygagIN
e-mail: bytecoinincreasing@mail.ru
Five years ago, I found myself in Buenos Aires, Argentina on a long-awaited vacation southern area American country. The country offers a very European flavor with some 97% of its population having Euro roots. Specifically, there can be a concentration of Italian and German surnames in that country. It was interesting to me as a native Central American how there were so many famous people from Argentina with Italian names (Manu Ginobili of NBA fame and Gabriela Sabatini from the involving tennis). This Italian heritage definitely comes into play in Argentine politics.

More exhaustive searching finally resulted inside a few success. We did locate a place that will order us an e-giftcard for any 3 in the national pizza chains along with PayPal funds - around the other hand was tough to encounter!

Silk Road was apparently down temporarily, so the detractors were quick accountable bytecoin. But the site had also been the target of a string of distributed denial of service (DDoS) attacks, which has nothing to do the economics with the situation.

However, some Forex brokerage firms permit even less than that through giving you the decision of 200 times the power. That is with only $100 capital outlay, you can control a 200,000 unit currency healthy posture.

This is a big boost and advantage to everybody as what find is what you get without any interferences of unexpected turn of events. This also serves as a mutually beneficial situation because doing so enables all traders to manage their risk and execute their orders within seconds if selecting to just prevent further losses during trading.

12/18: Russ Hamilton Works At Occidental Grand Aruba Poker Room & SportsBook. Check out this I simply made call to Chris, Poker room Manager at the Occidental Grand Aruba Gambling establishment. I was told by a confidential source that Russ Hamilton will have a piece for the sportsbook and poker room at the Occidental in Aruba, and as a hard-hitting news organization I did the rooting. Now real publications go clean this together! Website] MP3].

Always one to try to understand the relation of economics and politics, I asked our Argentine contact what life was like for that average Argentinian in Buenos Aires. She related how expensive has been for an average person to purchase imported devices. This resulted from their most recent economic crisis of 2001-2002. When I discussed traveling overseas, she checked out me cross-eyed. There wasn\'t any way it was actually possible on her behalf without saving for quite some time.

This may be strange, but bank transfers are probably the most easily traceable form of sending repayments. When a bank account is set up ID\'s, company documents and private documents are presented so that you can obtain a bank balance. Although this is not a 100% guarantee how the business is legitimate, it is going to go considerably to providing you peace of mind. What\'s more, it means which you may request your funds back through own personal bank should anything get it wrong.


Bitpark CoinBitpark Coin
 
podpis: AllenOrestRF
e-mail: aaaa03@gmail.com
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
 
podpis: PeteeiffeyDeemoFU
e-mail: t.w.i.t.te.r.ov.i.ht.w.i.t.ers.ki.i.@gmail.com
Завышение заемщиком собственных доходов
Это, возможно, самая нередко встречающаяся ситуация. Зная, что у банков есть твердые требования по соотношению «доход/платеж» (ни одна кредитная организация не допустит, чтобы ее заемщик тратил на выплаты более 50% своего дохода, а почаще этот показатель не выпускают выше 30-40%), многие потенциальные клиенты приходят к «гениальному» решению: повысить собственные доходы. Повысить, понятно, не на самом деле (против такого банк никак возражать не станет), а сугубо на бумаге.

«Многие потенциальные заемщики, приходя на первую консультацию, говорят приблизительно последующее: «Мне в справке поставят ту сумму, которую нужно!», - подтверждает Ирина Кажикина, управляющий ипотечной службы компании «Релайт-Недвижимость». – Я в таких вариантах объясняю, что чем больше сумма кредита – тем больше и платеж по нему (почему-либо многие о этом «забывают»). И есть золотое правило – платеж по ипотечному кредиту не должен превосходить 30-40% от домашнего бюджета».

Способы, используемые гражданами для того, чтоб смотреться перед банковским кредитным комитетом «покрасивее», в целом предсказуемы. «Сообщать подробности не хотелось бы (дабы кто-то не возжелал пойти по стопам таковых нерадивых клиентов), но в общем виде это предоставление документов с доходом выше реального или откровенная подделка документов, - говорит Марина Мишурис, председатель правления ФлексБанка. – Также встречаются реально не имеющиеся, «подставные» конторы, выступающие в %2
 
podpis: AllenOrestRF
e-mail: aaaa03@gmail.com
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방/바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
 
podpis: AnthonytheopVL
e-mail: gsa@blogs-forex.com
Ищете коды киви ваучеров, не нужно!
 
podpis: JerryPycleTK
e-mail: jgh123@gmail.com
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
 
podpis: JerryPycleTK
e-mail: jgh123@gmail.com
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
 
podpis: TimothypauptLQ
e-mail: s.ilviasuares252@gmail.com
 
podpis: JerryPycleTK
e-mail: jgh123@gmail.com
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
 
podpis: PrzemekSedWF
e-mail: mikeymonkey741@gmail.com
Witam wszystkich :) Jako świeżak na forum postanowiłem się przywitać :)
 
podpis: AlyarUsertDJ
e-mail: alya.dyatlova80@mail.ru
(Volvo) 40 % (Volvo) :
.
. . ,
+ + . . . , ,
! Volvo
.
( 200 ). (Volvo)
.+= .
, .
(Volvo) , ,
. : (, )
( N-1-2) ()
, .
, . .
volvo , . ,
. , .
(Volvo) . ,
. , . ,
, .
, , ,
volvo . (Volvo) 110 , 250 ,
18 000 . : R-D
()
, (Volvo). , 40 80
( ) ,
. 2 .
 
podpis: AnytaUsertQI
e-mail: anyuta_sokolova_2018@mail.ru
(Volvo) 40 % (Volvo) :
.
. . ,
+ + . . . , ,
! Volvo
.
( 200 ). (Volvo)
.+= .
, .
(Volvo) , ,
. : (, )
( N-1-2) ()
, .
, . .
volvo , . ,
. , .
(Volvo) . ,
. , . ,
, .
, , ,
volvo . (Volvo) 110 , 250 ,
18 000 . : R-D
()
, (Volvo). , 40 80
( ) ,
. 2 .
 
podpis: JerryPycleTK
e-mail: crazyharley123@gmail.com
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
 
podpis: JerryPycleTK
e-mail: crazyharley123@gmail.com
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
 
podpis: JosephDuhHT
e-mail: vsevolodalja@cpadollar.cf
. .
cpadollar.cf
, , , , cpa, cpa , cpa , , ,
 
podpis: JerryPycleTK
e-mail: despacito0911@gmail.com
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
 
podpis: WilliamkerYV
e-mail: williamjorma@mail.ru
 
podpis: MichArtizDL
e-mail: pilotxmlpilot3@gmail.com
Здравствуйте.
Хочу представить вам намерение по строительству домов из дерева
и сруба - - эко-дом.com.ua
Только у нас самые низкиев цены на дома со сруба. Мы изготавливаем все - дома, беседки и бани.
Также, доступны проекты на заказ.
Посетите наш проект эко-дом.com.ua
 
podpis: ArthurEagewOF
e-mail: top11@gmail.com
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노 인터넷바카라
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
온라인카지노사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99월드카지노/배팅/네임드사다리/네임드사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
 
podpis: ArthurEagewOF
e-mail: top11@gmail.com
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
인터넷바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 바카라사이트/배팅/네임드사다리/안전놀이터총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#사설토토총판/토토총판
 
podpis: ArthurEagewOF
e-mail: fhhtyr45@gmail.com
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방/바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
안전놀이터총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저사이총판 사다리양방 /바카라사이트/홀짝게임/온라인카지노사이트/온라인바카라/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99메이저리그픽/토토추천/온라인카지노사이트
 
podpis: ArthurEagewOF
e-mail: fhhtyr45@gmail.com
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
사설토토추천사이트♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사설토토사이트추천 사설토토/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방