Strona głównaBiznes i PracaKiedy saldo bilansu handlowego jest dodatnie?

Kiedy saldo bilansu handlowego jest dodatnie?

Przez Redakcja

-

Ważna jest znajomość bilansu handlowego, ale to nie to samo, co znajomość całkowitej wielkości handlu. Bilans handlowy mierzy różnicę między eksportem a importem danego kraju. Kiedy bilans handlowy jest dodatni, jest to oznaka rentowności kraju, a nie straty.

To odrębne zagadnienie od poziomu handlu

Bilans handlowy to obliczenie przepływu eksportu i importu w danym okresie. Różni się od bilansu płatniczego. Ten ostatni składa się z międzynarodowych dochodów i inwestycji. Deficyt na rachunku bieżącym zmniejsza międzynarodową pozycję aktywów netto danego kraju. Obejmuje on wartość pomocy zagranicznej, dochody z inwestycji międzynarodowych oraz handel i import, które są widoczne w gospodarce. Na przykład, jeżeli kraj importuje surowiec z innego kraju, wartość tego surowca może być dodana do gotowego produktu przed jego wyeksportowaniem.

Obliczając bilans handlowy, należy pamiętać, że nie obejmuje on towarów importowanych na rynek krajowy. Na przykład, jeśli firma produkuje towary w USA, a następnie wysyła je do innego kraju, to jest to eksport. Należy również pamiętać, że bilans handlowy nie obejmuje pieniędzy wydanych na zagraniczne akcje.

Jest składnikiem rachunku bieżącego kraju

Bilans handlowy jest ważnym składnikiem rachunku bieżącego kraju. Jest to różnica między eksportem a importem danego kraju. Gdy kraj ma dodatni bilans handlowy, oznacza to, że jego gospodarka jest zdrowa. Podobnie, jeśli kraj ma ujemny bilans handlowy, oznacza to, że ma deficyt.

Rachunek bieżący rejestruje wszystkie transakcje handlowe i finansowe kraju. Obejmuje to pieniądze, które kraj wypłaca za usługi i pieniądze, które otrzymuje za towary. Oprócz tego, że rachunek ten rejestruje aktywność gospodarczą kraju, pomaga również mierzyć nadwyżki i deficyty finansowe danego kraju.

Bilans handlowy jest miarą eksportu minus import

Bilans handlowy jest miarą ilości pieniędzy wpływających i wypływających z gospodarki danego kraju. Dodatni bilans handlowy wskazuje, że wartość eksportu danego kraju jest większa niż wielkość importu. Z drugiej strony, ujemny bilans handlowy oznacza, że import danego kraju jest większy niż eksport.

Ekonomiści zazwyczaj polegają na takich miarach jak bilans handlowy. Ale nie chodzi tylko o eksport i import. Handel obejmuje również płatności z tytułu dochodów oraz inne międzynarodowe przepływy dóbr i usług.

Ważne jest, aby wiedzieć, że wartość handlu może się zmieniać w czasie, zwłaszcza w trakcie cyklu koniunkturalnego. Dlatego interpretacja danych dotyczących handlu zależy od wielu czynników.

Jest składnikiem bilansu płatniczego

Bilans handlowy jest miarą ekonomiczną, która mierzy wszystkie pieniądze, które płyną z i do danego kraju w określonym czasie. Jest to ważny wskaźnik dla gospodarek otwartych.

Z reguły dodatni bilans handlowy oznacza, że wartość towarów eksportowanych jest większa niż ilość towarów importowanych. Z drugiej strony, ujemny bilans handlowy wskazuje, że kraj jest uzależniony od dóbr importowanych.

Balans handlowy jest częścią większego wskaźnika makroekonomicznego zwanego bilansem płatniczym. Śledzi on wszystkie transakcje kredytowe i debetowe, które mają miejsce między danym krajem a innymi krajami.

Oceń artykuł: Kiedy saldo bilansu handlowego jest dodatnie?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy