Strona głównaBiznes i PracaCzy Irlandia jest w ue?

Czy Irlandia jest w ue?

Przez Redakcja

-

Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku. Jednak wiele osób nadal zastanawia się, czy Irlandia należy do Unii Europejskiej, czy też nie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o historii kraju, konstytucji i relacjach z Wielką Brytanią.

Historia

Irlandia, położona na północnym Atlantyku, jest krajem wyspiarskim i trzecim co do wielkości w Europie. Jest ograniczona przez Morze Irlandzkie i Kanał Północny. Od 1965 roku Irlandia jest połączona z Wielką Brytanią umową o wolnym handlu. Nie jest jednak członkiem NATO.

Historia Irlandii w UE jest w dużej mierze określona przez jej relacje z Wielką Brytanią. Jako część Unii Europejskiej Irlandia ma do odegrania ważną rolę.

Kluczową kwestią jest konflikt między Irlandią Północną a Republiką. Konflikt ten często przenosi się na terytorium Republiki. Niemniej jednak Irlandia ma silne poczucie niezależności.

W 1999 roku w Irlandii została ratyfikowana nowa konstytucja. W lutowych wyborach parlamentarnych Fianna Fail i Fine Gael połączyły się, tworząc koalicję rządzącą.

Europejska Wspólnota Gospodarcza

1 stycznia 1973 roku Irlandia została członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). EWG jest dziś znana jako Unia Europejska. W momencie przystąpienia Irlandia była małym krajem, w dużej mierze rolniczym i wiejskim. Jej gospodarka korzystała z funduszy strukturalnych, a liczba ludności wzrosła z 2,9 mln do 5 mln.

Irlandia została członkiem EWG z silnym poczuciem niezależności i chęcią realizacji swoich interesów. Jako mały kraj Irlandia miała szansę stać się częścią większego rynku europejskiego. Dzięki członkostwu Irlandia zyskała też silny głos na arenie międzynarodowej. Od tego czasu jakość życia w Irlandii znacznie się poprawiła.

Mimo że Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej, nie jest członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Oznacza to, że Irlandia nie należy do żadnego sojuszu wojskowego. Jednak kwestia bezpieczeństwa jest nadal ważnym zagadnieniem dla Irlandii w ramach UE.

Konstytucja

Konstytucja Irlandii jest dokumentem, który określa ramy rządzenia Irlandią. Ustanawia Oireachtas (Parlament) i przewiduje, że Prezydent Irlandii będzie wybierany w wyborach bezpośrednich.

Konstytucja chroni również ważne prawa i wolności. Artykuł 42 gwarantuje bezpłatną edukację na poziomie podstawowym i bezpłatną edukację na drugim poziomie. Niektóre przepisy Konstytucji mają silny wydźwięk religijny.

Konstytucja Irlandii jest wytworem narodu irlandzkiego. Wszyscy obywatele są uważani za część narodu irlandzkiego. Każda osoba urodzona w Irlandii może zostać jej obywatelem. Do czasu przyjęcia obecnej konstytucji państwo miało jedynie luźne związki z monarchią brytyjską.

Konstytucja jest napisana w dwóch językach urzędowych. Pierwszym z nich jest język irlandzki. Po drugie, tekst jest tłumaczony na język angielski.

Strefa Schengen

Irlandia nie jest członkiem strefy Schengen. Jej jedyna granica lądowa przebiega z Wielką Brytanią.

Strefa Schengen to ramy prawne Unii Europejskiej obejmujące 28 krajów. Są to: Hiszpania, Portugalia, Francja, Austria, Niemcy, Finlandia, Grecja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Islandia, Malta, Monako i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA).

Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen, ale ma specjalny status członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że obywatele europejscy mają prawo mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii, zanim kraj ten formalnie opuści Unię Europejską.

Dołączenie Irlandii do strefy Schengen ma wiele zalet. Po pierwsze, poprawi to bezpieczeństwo w kraju. Inną zaletą jest to, że pomoże to krajowi uzyskać dodatkową warstwę ochrony przed nielegalną imigracją.

Stosunki z Wielką Brytanią

Od prawie 700 lat Irlandia i Wielka Brytania mają wspólną historię. Relacje te zostały ukształtowane przez wiele ważnych wydarzeń, takich jak normańska inwazja na Irlandię, II wojna światowa i powstania. W ostatnich latach stało się jednak mniej jasne, jaka przyszłość czeka oba kraje.

O ile historia relacji między Wielką Brytanią a Irlandią jest długa, o tyle w ostatnich latach relacje te stały się nieco bardziej mroczne. Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej miała znaczący wpływ na te relacje.

Brytyjczycy i Irlandczycy są narodami prawa zwyczajowego. Są też członkami tych samych organizacji handlowych. Chociaż „księga zasad” zniknęła, nie jest jeszcze za późno, aby obie strony powróciły do wspólnego podejścia. Jednak w związku z tym, że zachowanie rządu brytyjskiego jest bardziej nieprzewidywalne, istnieje szansa, że w nadchodzących dekadach relacje brytyjsko-irlandzkie nie osiągną pełnego potencjału.

Oceń artykuł: Czy Irlandia jest w ue?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy