Strona głównaBiznes i PracaArtykuł na medal, jakie kryteria musi spełniać?

Artykuł na medal, jakie kryteria musi spełniać?

Przez Redakcja

-

Jeśli planujesz ubiegać się o medal, musisz mieć pojęcie o kryteriach, jakimi należy się kierować przy jego przyznawaniu. W tym artykule przedstawimy niektóre z wytycznych, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład Nagroda Pulitzera i Medal za Działania Bojowe Sił Powietrznych muszą spełniać określone kryteria. Kryteria te nie są trudne do zrozumienia, jeśli wiesz, na co zwrócić uwagę.

Medal Działań Bojowych Sił Powietrznych

Jeśli brałeś udział w operacji bojowej, kwalifikujesz się do otrzymania Medalu Działań Bojowych Sił Powietrznych. Jest to stosunkowo nowe odznaczenie, które wyróżnia personel Sił Powietrznych za aktywny udział w walce powietrznej lub naziemnej. Pierwsi odbiorcy otrzymali medal w czerwcu 2007 roku.

Aby zakwalifikować się do odznaczenia, członek armii amerykańskiej musi być zaangażowany w bezpośrednią, śmiertelną walkę z wrogiem. Celem tych działań musi być przechwycenie celu o dużej wartości lub zapobieganie rozprzestrzenianiu broni chemicznej.

Choć Medal za Działania Bojowe jest dostępny dla wszystkich sił zbrojnych, istnieją pewne kwalifikacje i ograniczenia. Osoba musi być zaangażowana w bezpośrednią walkę i wykonywać obowiązki zgodnie z zasadami zaangażowania. Musi działać w ryzykownym środowisku i stać na czele wyróżnionego zespołu.

Medal Działań Bojowych Sił Powietrznych może być przyznawany członkom armii USA, w tym żołnierzom zagranicznym. Medal ten mogą otrzymać również lotnicy, którzy wykonują misję bliskiego wsparcia lotniczego lub bronią bezpiecznego obszaru.

H. Dalton Conner Humanitarian Award

Ostatnia ceremonia wręczenia nagród przez University of Tennessee College of Medicine w Chattanooga była prawdziwą ucztą. Oprócz zwykłych podejrzanych, w uroczystości wzięło udział kilka znanych osób z odległych zakątków kampusu, o ile w ogóle można to nazwać słowem. Wśród nich znalazł się najbardziej godny uwagi główny rezydent, Connor Kimbrell, a także kilku bardziej znaczących absolwentów, w tym dyrektor szkoły medycznej, profesor Michael Haddow, D.D.S., wraz ze swoją świtą. Choć nie zabrakło kilku pijanych absolwentów, koleżeństwo i wspomniane wcześniej wyróżnienia przyczyniły się do stworzenia ekscytującego wieczoru. Jednym z bardziej pamiętnych momentów było zwiedzanie uniwersyteckiej szkoły medycznej, która sama w sobie jest godną uwagi enklawą.

Nagroda Pulitzera

Nagroda Pulitzera jest nagrodą przyznawaną za doskonałość w dziennikarstwie. Jest to jedna z najbardziej pożądanych nagród w branży dziennikarskiej. Każdego roku jury Nagrody Pulitzera analizuje prawie dwa tysiące zgłoszeń.

Aby kandydat mógł ubiegać się o nagrodę Pulitzera, musi przesłać swoją pracę w określonym formacie. Musi również odpowiedzieć na kilka pytań zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Istnieje 21 kategorii. Jeśli chcesz ubiegać się o Pulitzera, musisz być dziennikarzem lub blogerem z USA. Możesz także zostać poproszony o dostarczenie materiałów uzupełniających.

Po zakończeniu oceny przez jurorów Rada Nagrody Pulitzera głosuje nad wyborem zwycięzcy. Nagroda jest następnie ogłaszana i podawana do wiadomości publicznej.

Zarząd składa się z liderów branży i profesjonalistów w dziedzinie literatury. W zależności od kategorii, w skład rady wchodzi od trzech do siedmiu członków. Osoby te wnoszą bogate doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie.

Wytyczne dotyczące przyznawania medali członkom kwalifikowanym

Jeśli chcesz nosić oficjalny medal, musisz postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przyznawania medali członkom kwalifikowanym. Ministerstwo Obrony (MOD) utworzyło biuro ds. medali, które nadzoruje przyznawanie medali członkom kwalifikowanym. Zainteresowany personel może złożyć wniosek za pośrednictwem biura ds. medali MOD lub działu kadr swojej jednostki.

Medale, które mogą być przyznawane przez Siły Zbrojne, to Medal za Służbę w Siłach Zbrojnych, Medal za Służbę w Obronie Narodowej, Medal Rezerwy Sił Zbrojnych i Medal Ochotniczej Rezerwy. Każde z tych odznaczeń może być przyznane członkom, którzy odbyli 30 nieprzerwanych dni kwalifikującej się służby.

Członkowie, którzy odbyli kwalifikującą się służbę w Korei, Afganistanie lub Wietnamie również mogą kwalifikować się do otrzymania medalu. Ponadto cywilni marynarze handlowi, którzy służyli w czasie konfliktu, mogą otrzymać od Administracji Morskiej wstążki z napisem „war zone”.

Medal za Służbę w Globalnej Wojnie z Terroryzmem jest specjalnym odznaczeniem przyznawanym członkom armii Stanów Zjednoczonych, którzy pełnili służbę pomocniczą lub zaangażowali się w jakiekolwiek działania w walce z wrogiem. Jest on ograniczony do członków Armii, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Korpusu Morskiego lub Straży Przybrzeżnej, którzy odbyli kwalifikującą się służbę po 11 września 2001 roku.

Oceń artykuł: Artykuł na medal, jakie kryteria musi spełniać?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy