Strona głównaBiznes i PracaUNICEF, czym zajmuje się ta organizacja?

UNICEF, czym zajmuje się ta organizacja?

Przez Redakcja

-

Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, znany lepiej jako UNICEF, jest organizacją non-profit, która działa na rzecz ochrony dzieci na całym świecie. Skupia się między innymi na rozwoju dzieci i zapobieganiu chorobom. Współpracuje również z partnerami takimi jak GAVI Alliance, aby pomóc w opracowaniu szczepionek dla dzieci w krajach rozwijających się. Ponadto angażuje się w zapobieganie HIV/AIDS.

Sojusz GAVI

Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Immunizacji (GAVI) to partnerstwo publiczno-prywatne założone w 2000 roku w celu poprawy dostępu do ratujących życie szczepionek dla dzieci w krajach rozwijających się. Jest to konsorcjum rządów, organizacji filantropijnych, środowisk akademickich i sektora prywatnego.

Od momentu powstania GAVI przyczyniło się do wprowadzenia ponad 370 milionów szczepionek dla dzieci na całym świecie. Udało się jej wypełnić lukę między sektorem publicznym i prywatnym oraz włączyć do współpracy organizacje międzynarodowe, rządy i fundacje.

Jako globalna organizacja zdrowotna, UNICEF współpracuje z rządami i lokalnymi społecznościami, aby osiągnąć cele związane ze szczepieniami. Zapewnia pomoc techniczną, aby pomóc krajom pokonać przeszkody związane ze szczepieniami, i zapewnia dokładne informacje na temat bezpieczeństwa szczepionek. Ponadto ściśle współpracuje z producentami, aby pomóc w produkcji bezpiecznych, wysokiej jakości szczepionek po przystępnych cenach.

Zapobieganie HIV/AIDS

UNICEF działa na rzecz zakończenia HIV/AIDS na świecie. Organizacja pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami przyjmującymi narkotyki dożylnie, oraz wspiera usługi zdrowotne na poziomie społeczności lokalnych. Jej program dotyczący HIV/AIDS skupia się na trzech głównych celach: wyeliminowaniu luki w leczeniu dzieci i młodzieży, zapobieganiu HIV u młodych ludzi oraz zapewnieniu dzieciom rozwoju.

UNICEF dąży do tego, aby do 2030 roku pokolenie było wolne od AIDS. Współpracuje z rządami państw i innymi partnerami, aby opracować programy odpowiadające na potrzeby dzieci. Oprócz walki z HIV, UNICEF opowiada się za polityką chroniącą dzieci przed napiętnowaniem i dyskryminacją.

Globalny Sojusz na rzecz HIV zajmuje się prawami człowieka, barierami społecznymi i równością płci. W jego skład wchodzą rządy najbardziej dotkniętych krajów oraz ruchy społeczeństwa obywatelskiego. Partnerzy ci pracują nad stworzeniem trwałych, opartych na dowodach odpowiedzi na epidemię AIDS.

Szczepionki

Szczepionki są ważnym narzędziem ochrony dzieci przed chorobami zagrażającymi życiu. Są tanie, łatwo dostępne i przynoszą znaczące korzyści zdrowotne. Istnieje jednak kilka wyzwań, które stoją na drodze do osiągnięcia powszechnej immunizacji.

Globalna liczba szczepień szybko spada. Kraje rozwijające się mają problemy z dostarczeniem szczepionek do swoich mieszkańców. Problem ten pogłębiają takie czynniki jak konflikty i ograniczenia zasobów. Aby zrealizować cel ONZ, jakim jest objęcie 70% populacji szczepieniami do połowy 2022 roku, liczba szczepień musi wzrosnąć sześciokrotnie.

Aby sprostać temu wyzwaniu, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) rozpoczął kampanię „Szczepionki dla wszystkich”, aby zwiększyć świadomość i przekonać rządy, darczyńców i sektor prywatny do nadania priorytetowego znaczenia szczepieniom. W ostatnim roku UNICEF zakupił około 2,5 miliarda dawek szczepionek, co pomaga w dostarczaniu tych produktów społecznościom o słabo rozwiniętej infrastrukturze na całym świecie.

Rozwój wczesnego dzieciństwa

Program UNICEF-u dotyczący rozwoju wczesnego dzieciństwa ma na celu pomoc dzieciom w uzyskaniu jak najlepszego startu w życie. Jego programy skupiają się na różnych aspektach, od ochrony małych dzieci przed niebezpieczeństwem po wspieranie spójności społecznej.

Wczesny rozwój dziecka jest podstawą jego rozwoju społecznego i poznawczego, a także ma zasadnicze znaczenie dla jego zdrowia i dobrego samopoczucia. W Stanach Zjednoczonych jeden dolar zainwestowany w ECD generuje ponad 7 dolarów przyszłych zarobków. Wynika to z faktu, że inwestowanie w wysokiej jakości ECD może pomóc przerwać cykl ubóstwa, poprawić wyniki w nauce i zwiększyć potencjał ekonomiczny dziecka.

UNICEF działa w 190 krajach i pomaga budować świat, w którym każde dziecko ma równe szanse. Organizacja wykorzystuje narzędzia ECD i wsparcia dla opiekunów, aby promować wczesną naukę i opiekę w społecznościach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Praca w terenie

UNICEF jest największą na świecie agencją zajmującą się dobrem dzieci. Jej programy dotyczą wykorzystywania dzieci, przemocy i słabej opieki zdrowotnej. Pomagają dziewczętom i chłopcom od wczesnego dzieciństwa do okresu dojrzewania zdobyć umiejętności, które pozwolą im odnieść sukces w życiu.

Agencja działa w kilku regionach, w tym w Azji Południowej, Afryce, Azji Wschodniej i regionie Pacyfiku oraz w Europie. Większość jej pracowników pracuje w terenie, świadcząc usługi medyczne i pomoc dzieciom w miejscach wysokiego ryzyka. Jednak korzysta także z usług indywidualnych konsultantów i wykonawców w ramach projektów ograniczonych czasowo.

Główne zobowiązania UNICEF-u wobec dzieci są zapisane w jego polityce. Obejmują one promowanie równości płci, aktywnego obywatelstwa i zapewnienie dostępu do edukacji. Organizacja buduje również sojusze ze społecznościami lokalnymi, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo dzieci.

Organizacja zatrudnia ponad 13 000 specjalistów na całym świecie, z których wielu pracuje w terenie. Oferuje również wielokulturowe środowisko i szereg świadczeń dla swoich pracowników.

Oceń artykuł: UNICEF, czym zajmuje się ta organizacja?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy