Strona głównaBiznes i PracaJaką funkcję pełniły środki masowego przekazu w państwach totalitarnych?

Jaką funkcję pełniły środki masowego przekazu w państwach totalitarnych?

Przez Redakcja

-

Powszechne jest błędne przekonanie, że państwa totalitarne nie korzystają z mediów. Jednak prawdą jest, że media odgrywały ważną rolę w niektórych z tych państw. Na przykład media w USA w latach 30. były wykorzystywane przez rząd do promowania działań wojennych. Pozwalały też ludziom śledzić wydarzenia, które miały miejsce. W rzeczywistości, jeśli się nad tym zastanowić, większość informacji, z którymi stykały się Stany Zjednoczone, pochodziła z mediów.

Historia totalitaryzmu

Termin „totalitaryzm” jest często używany zamiennie z autorytaryzmem. Odnosi się do najbardziej ekstremalnych dyktatur w historii współczesnej, w tym do reżimów komunistycznych i skrajnie prawicowych. Jednak historia totalitaryzmu wykracza poza okres zimnej wojny.

W latach 50. Hannah Arendt opublikowała przełomową książkę na temat totalitaryzmu. Jej teza brzmiała, że totalitaryzm jest stałym zagrożeniem dla współczesnych społeczeństw masowych. Badała strukturę nazizmu i organizację ruchów totalitarnych.

Totalitaryzm to system polityczny, który zakłada całkowitą przebudowę społeczeństwa. Osiąga się to poprzez terror, propagandę i środki masowego przekazu. Wielu pisarzy określa totalitaryzm jako bezwzględny i okrutny.

Niektórzy z najwybitniejszych naukowców badali totalitaryzm. Twierdzą oni, że totalitaryzm jest formą tyranii politycznej, która niszczy swoich przeciwników poprzez połączenie terroru i propagandy. Twierdzą również, że totalitaryzm nie jest aberracją reakcyjnej przeszłości.

Monopol na środki komunikacji

Państwa totalitarne są definiowane jako te, w których władza jest sprawowana poprzez hierarchiczne procesy z udziałem mianowanych przez państwo biurokratów. Ich podstawą jest mobilizacja siły, aby zapobiec sprzeciwowi.

Państwa totalitarne wykorzystują między innymi monopol na środki komunikacji do propagowania swojej ideologii. Monopol ten pozornie odzwierciedla ekonomiczną potrzebę posiadania infrastruktury do obsługi sieci komunikacyjnej. Jednak, jak w przypadku każdego monopolu, z czasem udziały są przypisywane różnym podmiotom.

Co ciekawe, państwowy monopol na środki komunikacji nie jest jedynym. Istnieje również kilka innych godnych uwagi, w tym monopol na środki transportu i monopol na środki zaopatrzenia w żywność.

Państwa totalitarne wykorzystują również w pełni swoje wysiłki propagandowe, używając kombinacji mediów, technologii i dobrze finansowanej machiny propagandowej do generowania dużego szumu. Jedną z najważniejszych funkcji państwowej machiny propagandowej jest rozpowszechnianie informacji, zarówno poprzez oficjalne media państwowe, jak i kanały nieformalne.

Cyfrowy autorytaryzm

Cyfrowy autorytaryzm to termin opisujący wykorzystanie technologii cyfrowej przez reżim autorytarny w celu uzyskania kontroli nad informacjami, ich przepływem i obywatelami. Metody autorytaryzmu cyfrowego są zróżnicowane i obejmują blokowanie dostępu do informacji, cenzurowanie treści, przejmowanie kontroli nad platformami internetowymi i zalewanie sfery informacyjnej dezinformacją. W niektórych przypadkach narzędzia cyfrowe są również wykorzystywane do tłumienia i manipulowania prywatnością jednostek oraz do osłabiania postrzeganych przeciwników.

W USA Countering Digital Authoritarianism Initiative pracuje nad przeciwdziałaniem wpływom reżimów autorytarnych. Założona w 2011 roku inicjatywa jest wspierana przez Ambasadę USA w Ottawie i Departament Sił Powietrznych USA.

Choć wiele demokracji obserwuje wykorzystywanie narzędzi cyfrowych przez rządy autorytarne, nie ma jednej, spójnej strategii zwalczania tej praktyki. Potrzebne jest nowe podejście strategiczne, aby sprostać temu wieloaspektowemu wyzwaniu.

Modernizm i totalitaryzm

Totalitaryzm to termin używany do określenia ekstremalnego reżimu, który nie pozwala na wolność słowa i wolność wyznania. Przykładem tego typu tyranii był reżim nazistowski. Ale czy totalitaryzm jest uniwersalną ludzką przypadłością?

Niektórzy krytycy uważają, że totalitaryzm jest psychologicznym wypaczeniem modernizmu. Inni twierdzą, że totalitaryzm jest przejawem neurotycznej potrzeby absolutnej pewności.

Wielu uczonych twierdzi, że totalitaryzm ma głębokie podłoże historyczne, oparte na antropocentryzmie i epoce oświecenia. Historycy doszukują się również jego początków u Platona, Karola Marksa i Georga Wilhelma Friedricha Hegla.

Nowa forma totalitaryzmu pojawiła się w XIX wieku, jako reakcja na główny nurt oświecenia. Ta forma wykorzystuje autorytet państwa i nowoczesną korporacyjną strukturę władzy, aby osiągnąć sukces. Jednak związek między państwem a gospodarką korporacyjną jest czymś więcej niż tylko źródłem władzy.

Oceń artykuł: Jaką funkcję pełniły środki masowego przekazu w państwach totalitarnych?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy