Strona głównaBiznes i PracaCzy można unieważnić akt notarialny darowizny?

Czy można unieważnić akt notarialny darowizny?

Przez Redakcja

-

Jeśli akt darowizny zostanie unieważniony, zastaw konsensualny nie będzie mógł być ustanowiony na nieruchomości, która została przyznana osobie, która otrzymała darowiznę. Podobnie, orzeczenia przeciwko osobie, która otrzymała darowiznę, nie będą dotyczyć nieruchomości, która została podarowana.

Nie można przekazać żadnego majątku spadkowego ani wolnego gospodarstwa ziemskiego, chyba że w drodze aktu notarialnego lub testamentu

Definicją majątku ziemskiego jest prawo do zajmowania lub korzystania z części nieruchomości. Istnieją dwa główne rodzaje własności: wolna własność i dzierżawa.

Generalnie rzecz biorąc, własność kawałka ziemi jest wolna. Ten rodzaj własności oznacza, że osoba będąca właścicielem ziemi ma prawo do posiadania, obciążania hipoteką lub sprzedaży nieruchomości. Po śmierci właściciela nieruchomość przechodzi na jego spadkobierców.

Własność wolna jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem własności nieruchomości. Są one również znane jako fee simple. Nieruchomość typu fee simple jest nieruchomością wolną. W tym typie nieruchomości właściciel ma prawo sprzedać, obciążyć hipoteką lub zatrzymać nieruchomość na całe życie.

Nieruchomości, które nie są wolne, są zwykle klasyfikowane jako nieruchomości dzierżawione. W tym przypadku mamy do czynienia z umową pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Kiedy leasingodawca i leasingobiorca dzielą tę samą nieruchomość, są uważani za współwłaścicieli. Prawa współwłaścicieli niekoniecznie są równe.

Samobójstwo lub oskarżenie o zbrodnię nie może powodować zepsucia krwi ani przepadku majątku

Konstytucja Stanów Zjednoczonych zabrania dokonywania aktów oskarżenia. Istnieje jednak kilka konstytucji stanowych, które nie ograniczają prawa do przepadku. Są to między innymi następujące stany: Maine, Vermont, Massachusetts i Rhode Island.

W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje już doktryna korupcji krwi. Została ona wprowadzona w Anglii po podboju normańskim. Używano jej, aby zapobiec dziedziczeniu majątku przez skazańców. Istnieją jednak przypadki zdrady bez zepsucia krwi.

Niektóre stany przyjęły ograniczoną wersję zasady Cleavera. Pierwotnie stosowano ją do nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednym z podstawowych punktów spornych jest to, czy sąd ma ustawowe lub zwyczajowe prawo do zastosowania zasady przepadku w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci. Kilka konstytucji stanowych wyklucza prawo do przepadku w przypadku samobójstwa. Inne zachowują milczące stanowisko w tej kwestii.

Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, zasada Cleavera ma zastosowanie tylko do nieumyślnego spowodowania śmierci i morderstwa. W prawie zwyczajowym obowiązuje inna zasada.

Zastawy konsensualne wobec nieruchomości beneficjenta nie są związane z nieruchomością

Zastaw to obciążenie nieruchomości. Nie jest prawem do nieruchomości i nie zmienia jej właściciela. Zastawy dzielą się na ustawowe i konsensualne. Ogólnie rzecz biorąc, zastaw obejmuje nieruchomość niezależnie od terminu płatności lub wypłat.

Zastaw ustawowy to zastaw podatkowy przewidziany w Kodeksie Podatkowym. Zastaw na podatku od darowizn jest podobny do zastawu na podatku od nieruchomości. Jednak zastaw na podatku od darowizn nie dotyczy majątku darczyńcy, a jedynie majątku odbiorcy. Zastaw na podatku od darowizn dotyczy majątku do wysokości wartości przekazania. Ponadto, zastaw podatkowy może dotyczyć innych nieruchomości odbiorcy lub osoby rozdzielonej.

To, czy zastaw konsensualny na majątku beneficjenta będzie dotyczył aktu darowizny, zależy od rodzaju transferu. Na przykład, jeśli przeniesienie własności następuje w formie testamentu, zastaw skarbowy nie ma zastosowania do majątku beneficjenta. Z drugiej strony, jeśli przekaz ma formę powiernictwa, ogólny zastaw podatkowy ma zastosowanie do majątku.

Oceń artykuł: Czy można unieważnić akt notarialny darowizny?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy