CARMEN - MENAŻKA, MULETA I MIŁOŚĆ

                


      kabaret ADI
      kabaret Potem
      A'YoY
      gęba
      bok

DALI - NAJWIĘKSZY PĘDZEL ŚWIATA

HALKA - MIŁOŚĆ, MUZYKA I KROKODYL

HAMLET TARGANY

MELODRAMAT - NIE ZAŚWIECI DLA NIEJ SŁOŃCE

JENIEC - ALE TWARDZIEL!

KOCH - BAKTERII PROSTO W TWARZ!

OTELLO

KOPERNIK - SPOTKANIE Z INKWIZYCJĄ

SZYBKI MAKBET - ŻYCIE ZA TRON

MARIONETKI

DZWONNIK QUASIMODO

KUSZENIE MOZARTA

KOMIKS - WSZYSTKIE LITERKI DUŻE I MAŁE

ORFEUSZ - W SZPONACH ŚMIERCI

ŚMIERĆ U LEKARZA

POETA - POEZJĄ W TWARZ

POJEDYNKI