VIDEO, TEKSTY

kabaret Potem
kabaret Adin
Formacja BIS
Laskowik Sikora 
wspólne projekty
   Syf i Malaria
   Law Law Law
   ¯¯¯¯¯
   Bez ¯y³y
takie ró¿ne

FILMY:
filmy krótkie
filmy d³ugie
DVD

teksty
rysunki