flz_powstal_bog
24-03-2019    podpis: def
,.. no i poległem. Szkoda. Tyle jeszcze miałem do powiedzenia,....
flz_powstal_bog
24-03-2019    podpis: def
Przepraszam, intuicja mnie zawiodła. ,...jest, jest taki rodzaj złośliwości, który pozwolę sobie przypisać. Czychanie na cudzy błąd jest złośliwością którą co prawda da się usprawiedliwić premanentną pychą winnego, jednak fakt jest faktem,...
flz_powstal_bog
24-03-2019    podpis: def
Mam kompleksy i nie ryzykuję zaciekłych polemik. Uważam, że wypracowałem sobie niezawodną technikę, która (moim zdaniem) czyni tylko obiekt oceny winnym za wszelkie śmieszne bądź niemoralne a nawet głupie odstępstwa. Nieetycznym uważam \"kopanie leżącego\", który się kaja lub nie odpowiada, czy nie jest odpowiedzialny, za swoje godne ubolewania położenie. Mam nadzieję, że widać iż gram po dobrej stronie mocy
flz_powstal_bog
24-03-2019    podpis: S.
Złośliwie :) - złośliwością jest również wypunktowanie niedostatków ubrane w prześmiewczą formę.
A jeśli odróżnić wiarę od religii - bo nalezy odróżnić! - to wierność religii jest zbytkiem gorliwości lub niedostatkiem charakteru, natomiast wierność wobec wiary ma swoje pozytywy.