...My nie szagajem łatwoj darogoj i nie odcinajem kuponów.
My iz etowo oczeń dumnyje. Ho ho.
Koliorowo, duracko niech dziełajet kabariety w tieliewizji.
Adin chatiet dziełać smiesznyje szutki iz ambicjom. Niet durackich min, nie podlizywajemsia, nie ułybajemsja.
Eto możliwyje! Nada tolka dumać szto tiekst charoszyj, a publika nie idioty.

My nie baimsja, szto eto niesmiesznyje.
Kagda my smatrim wakrug, to my widzim żie kagda ktoś starajetsia sieriozno to jemu wychdzit smieszna.

Kagda my grajem spiektakl naszie astralnyje dusze kak Gagarin lietiat w kasmos i kagda by spiektakl nie udałsja (a udajetsja)eto budiet wina kosmosa. My i publika niewinowaci.

My inspirujemsia w kabarietie Kaszpirowskim - samoj słynnyj udrowitiel iz SSSR. Nu wot, alie naszie spiektakle nie uzdrawlajet nikawo. My nie znajem pacziemu.

 
kabaret Adin
 
Wystiempujat:                                 
Julia Mikołajczak
Krzysztof Kiełpiński Chomik
Adam Pernal Grusnyj
Andrzej Piątek Andy
Władysław Sikora
 
kabaret Adin
 
Dla kariery my nie budziem podkładatsja ani tieliewizji ani publicznosti.
Nu i patamu my rozkazywajem wsiem katoryje tu czytajet stranu sztoby dziełali linki i dawali padrugom. Bo my nie budiem etowo dziełać. Bo nam sztuku dziełać a wam linki posyłać.

konkakt k nam: cepelin@aster.pl kabaret Adin

 

 

 

 
www.sikora.art.pl
pstrikała foty: Barbara Tomkowiak
 
 
 
-    Anatolij Kaszpirowskij