przesz³o¶æ  binaria  teraz  teoria kabaretu  filozofijki  polemiki  g³ówna 
    VIDEO, TEKSTY

kabaret Potem
kabaret Adin
Strunsi
Formacja BIS
Laskowik Sikora 
wspólne projekty
   Syf i Malaria
   Law Law Law
   ¯¯¯¯¯
   Bez ¯y³y
takie ró¿ne

FILMY:
filmy krótkie
filmy d³ugie
DVD

teksty
rysunki

   
 


                                                  
Dojrzewanie - ¯¯¯¯¯
ramka
  ¯¯¯¯¯


Fragmenty


Odchody


Dojrzewanie